เทศกาลร่มบ่อสร้างนี้ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้จัดงานในวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมกราคมของทุกปี จึงเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชม และซื้อสินค้าหัตถกรรมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และในปี 2553 ได้กำหนดจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ใครได้ไปเชียงใหม่  ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวไปช้อปกันนะ  ... เศรษฐกิจจะได้คึกคัก ...

edit @ 13 Jan 2010 10:57:25 by moolucky

edit @ 13 Jan 2010 10:58:30 by moolucky

Comment

Comment:

Tweet